Na kontaktoni kur të doni....

ITSC SH.P.K

 Muharrem Ibrahimi 151

 60000, Gjilan, Kosovë

  Mob:+383 44 376 400

 E-mail.info@itsc-ks.com

 www.itsc-ks.com