Nuk e konsiderojmë vetën si me ndryshe

Ne mendojmë që klientët tanë të na kujtojnë për të mirë

Servis të Plloterëve

Filluam që nga viti 2006 me shërbimet e mirëmbajtjes dhe të riparimit të plloterëve, përvoja jonë në kryerjen e shërbimeve për plloter na bënë konkurrent në treg. E keni menduar se mirëmbajtja e plloterëve është një sfide në vete, atë nuk mund ta mirëmbash vet, nuk mund ta riparosh vet, por në momentet më delikate kur ju jeni duke shtypur një projekt të madhe dhe në momentet vendimtare që ju pritni ta dorëzoni projektin plloteri juaj ndalet???

FREE Computer Printer

System error 03:10 A problem has occurred with the printers power supply.

System error 04:11 Jetdirect network card not detected.

Për ne klienti, është i më i rëndësishëmi. Ne jemi të trajnuar për konsulentë të klientëve, sigurohuni që kënaqësia juaj të jetë prioriteti ynë numër .

Nuk shtyp !!!

Më shumë

Nuk shtyp !!!

Diagnostifikimin si dhe servisimin e plloterit tuaj, zgjidhjen e problemit, si dhe shërbime konsulentë për pajisjet tuaja.

Defekte në shtypë

Më shumë

Defekte në shtypë

Nuk mundë ta mendoni nëse keni ta shtypni projektin dhe shtypi me defekt...

Ngjyra ....

Më shumë

Koka e ngjyrave

Në kokat e ngjyrave ka rrjedhje vazhdueshme apo edhe nuk inicializon ngjyrën....

Përkrahja teknike

Më shumë

Përkrahja teknike

Ne ju ofrojmë përkrahje teknike, nuk ju kërkojmë tv paguani pyetni ne ju përgjigjemi